ยินดีต้อนรับเข้าสู่ 'ทิมพาโน อิเลคทริคอล'

ภารกิจ

“มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการ และเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยความร่วมมือจากทีมงาน”

ภาพรวมธุรกิจ

ธุรกิจการให้บริการของบริษัททิมพาโนอิเลคทริคอล ในงานด้านวิศวกรรม และการสร้าง รวมทั้งการผลิตสำหรับลูกค้า มีขอบข่ายงานดังนี้

งานด้านออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงดันปานกลาง / แรงดันสูง / แรงดันสูงพิเศษ และงานก่อสร้าง (หรือ งาน EPC)

งานติดตั้ง ทดสอบ และการมอบหมายงานจ้างโดยสถานีไฟฟ้า

งานแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม เช่น งานควบคุม ดูแล เฝ้าระวัง หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

ผลิตภัณฑ์ของเรา

อุปกรณ์หลากหลายชนิด สำหรับควบคุมและป้องกันในสถานีไฟฟ้า คุณภาพสูง

FRTU สามารถทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์ในระยะไกลผ่านระบบสกาดา (SCADA)

ระบบที่มีประสิทธิภาพใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในสถานีไฟฟ้า เช่น SAS, SCPS, CSCS, SCADA, RTU เป็นต้น

ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้า AC-DC ใช้สำหรับระบบจ่ายไฟฟ้า ทั้งกระแสตรง และกระแสสลับ

เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ถาวร

แผงควบคุมอุปกรณ์ ง่ายสำหรับการควบคุมในระบบต่าง ๆ เช่น การจ่ายน้ำ น้ำมัน แก๊ส หรือไฟฟ้า

เปิดรับความสำเร็จไปพร้อม ๆ กับเรา

“เลือกคำตอบที่ ใช่
สำหรับธุรกิจคุณ”

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ

กรุณากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านสนใจ