Accountant (3 positions)Accountant (3 Positions)

ด้วย บริษัท ทิมพาโน อิเลคทริคอล จำกัด ดำเนินธุรกิจ ผลิต,ประกอบแผงสวิตช์ควบคุมและ ป้องกันสำหรับไฟฟ้าชุดควบคุมอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ บริษัทกำลังจะขยายกำลังการผลิต จึงมีความประสงค์รับบุคลากรเพิ่ม

 

Accountant (3 positions)

Bachelor Degree in Accounting

Age 22 - 27 years old

Familia with Microsoft Office

Experience is an advantage

Benefits

Life Insurance

Free Lunch

Diligence Benefit

Bonus

Uniform

Annual Outing

New Year Party

Dormitory With Special Rental Fee

Allowances

ติดต่อฝ่ายบุคคล

โทร : +66(0)38-744-249 ,+66(0)38-743-269

ด้วย บริษัท ทิมพาโน อิเลคทริคอล จำกัด ดำเนินธุรกิจ ผลิต,ประกอบแผงสวิตช์ควบคุมและ ป้องกันสำหรับไฟฟ้าชุดควบคุมอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ บริษัทกำลังจะขยายกำลังการผลิต จึงมีความประสงค์รับบุคลากรเพิ่ม

 

Accountant (3 positions)

Bachelor Degree in Accounting

Age 22 - 27 years old

Familia with Microsoft Office

Experience is an advantage

Benefits

Life Insurance

Free Lunch

Diligence Benefit

Bonus

Uniform

Annual Outing

New Year Party

Dormitory With Special Rental Fee

Allowances

ติดต่อฝ่ายบุคคล

โทร : +66(0)38-744-249 ,+66(0)38-743-269