เกี่ยวกับบริษัทCompany Profile

 


บริษัท ทิมพาโน อิเลคทริคอลจำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน

สืบเนื่องมาจากอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจทั้งในและนอกประเทศมีการขยายตัวมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับก้าวเข้าสู่การเป็น กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มตัว ด้วยเหตุนี้เพื่อให้สามารถรองรับกับปริมาณงานที่ได้รับทั้งในปัจจุบัน และอนาคต คณะผู้บริหาร ฯ จึงตัดสินใจย้ายสถานประกอบการไปสู่สถานที่แห่งใหม่ให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น โดยโรงงานแห่งใหม่ปัจจุบันตั้งอยู่ที่   บริษัท ทิมพาโน อิเลคทริคอล จำกัด   นิคมอุตสาหกรรมทองโกลร์ เลขที่ 189 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ประเทศไทย

 

MEA Chidlom 230/69/24 KV.Factory Acceptance Test มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานของบริษัทฯ


 

 

 

TIMPANO ELECTRICAL CO.,LTD. Since 2002 to present

 

         According to business expansion in thailand and other countries, along with process of preparation for an upcoming Asean Economic Community (AEC) in order to respond for current and future workload, the management team decided to move the factory to new location at Timpano Electrical Company Limited. Tong Glow Industrial Estate, no. 189 Moo 2 , Klong Tamru Sub-district, Chonburi District, Chonburi Province 20000 Thailand

 

 

 

 

MEA Chidlom 230/69/24 KV.Factory Acceptance Test Continuously Design and Develop the Products  Visit Product of Company