ใบรับรองCertificate

สถาบันต่างๆ ให้การรับรองคุณภาพ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

 

ปี พ.ศ 2554 ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียน จาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้ได้รับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิต ผลิตชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภท 5.1 กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2549 จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ทิมพาโน อิเลคทริคอล จำกัด เพื่อรองรับรูปแบบของธุรกิจที่ขยายตัวขึ้น ได้ดำเนิน การผลิต และส่งมอบแผงตู้สวิทช์ควบคุม และป้องกันสำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูงกับการไฟฟ้าประเทศเมียนมาร์เป็นครั้งแรก ได้รับการรับรองระบบบริหารควบคุมการผลิตตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001-2544 ( ISO 9001:2008) จากสถาบัน MASCI
ปี พ.ศ. 2547 ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบแผงตู้สวิทช์ควบคุมและป้องกันสำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูงกับหน่วยงานการไฟฟ้า นครหลวง และแผงชุดแสดงผล และควบคุมแบบ Mosaic กับหน่วยงานกรมชลประทานเป็นครั้งแรก
ปี พ.ศ. 2546 ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบแผงตู้สวิทช์ควบคุมและป้องกันสำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูงกับหน่วยงานการไฟฟ้า นครหลวง และโรงงาน อุตสาหกรรม ภายในประเทศ เป็นครั้งแรก
ปี พ.ศ. 2545 บริษัทได้เริ่มก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจ การผลิตแผงตู้สวิทช์ควบคุม และป้องกันสำหรับ ระบบไฟฟ้าแรงสูงและชุดควบคุมอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองตามความต้องการของ ตลาดสำหรับผู้ผลิตภายในประเทศ และแนวทางการออกแบบทางด้านวิศวกรรมในประเทศสำหรับธุรกิจทางด้านระบบสถานี ไฟฟ้าแรงสูง และแรงดันขนาดกลาง โดยโรงงานแห่งแรกชื่อ บริษัท ทิมพาโน คอนโทรล ซิมเท็ม จำกดั กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

 


 

Timpano Electrical Co.,Ltd. Since 2002 to present

 

2011 Receiving the BOI certificate from Board of Investment for promoting investment in the business, type 5.1Production of Electrical equipment for the manufacturing industry
2007 Receiving the TISI Certificate for Feeder Remote Terminal Unit ( FRTU ) from TISI , Receiving the TISI Certificate for Computer-Based Substation Control System (CSCS) from TISI , Receiving the TISI Certificate for Control and Protection Panel from TISI,First delivered the Control and Protection Panels and Substation Automation System to Vietnam as swing rack type
2006 Established TIMPANO ELECTRICAL COMPANY LIMITED for extension of business portfolio First delivered the Control and Protection Panels to Myanmar as swing rack type , Receiving the ISO 9001 version 2008 Certificate from accredited institute : MASCI
2004 First delivered Control & Protection Panels and Mimic Board (Mosaic Tiles) to RID project in Thailand
2003 First delivered Control and Protection Panels to MEA and many Industrial projects in Thailand
2002 We founded as mainly purposed as one of the manufacturers for Control & Protection Panel and Substation Automation System ( SA or CSCS ) per market driven for a local manufacturer and localized engineering for medium and high voltage electrical substation businesses in Thailand , the first factory was located at TIMPANO CONTROL SYSTEM COMPANY LIMITED Bangsaothong Sub-District , Samutprakarn THAILAND